Chính sách đổi trả hàng

QUY TRÌNH TRẢ HÀNG

BƯỚC 1. Chọn vào mục “Tài Khoản” và tiếp theo chọn vào “Đơn Hàng”

BƯỚC 2. Nhấp vào mã đơn hàng mà bạn muốn tạo yêu cầu Trả Hàng và bấm chọn “TRẢ HÀNG”

BƯỚC 3. Lựa chọn số lượng của sản phẩm mà bạn muốn trả và lựa chọn lý do bạn trả hàng

BƯỚC 4. Chọn dịch vụ “Thu Gom Hàng Tại Địa Chỉ” hoặc “Gửi Hàng Tại Bưu Điện”

BƯỚC 5. Cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để hoàn tất quy trình trả hàng online và nhấp “HOÀN TẤT”